Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Selman Waksman lurte alle og fikk Nobelprisen i medisin i 1952. Sannheten er at hans stipendiat, Albert Schatz, skulle hatt æren.
- Med store prosjekter og mye tidspress blir forskningsetikken mer og mer borte fra forskerutdanningen, mener psykolog Ingela Lundin Kvalem.
Er det uproblematisk å ta patent på brokkoli? Hvem som helst bør kunne be om etikkvurdering av patenter, mener Patentnemnda.
Genforskning utfordrer skillet mellom helseforskningsloven og bioteknologiloven. Men dagens regulering av helseforskningen er robust og avklart, hevder arbeidsgruppe.
Alle som deltar i forskning er beskyttet ved lov. Men også de som takker nei til å delta, kan ha behov for beskyttelse.