Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Norske forskere ser flere forbedringspunkter for hvordan de selv kan beskytte seg mot styring fra kommersielle interesser.
Holdninger til personvern er i endring i Europa. Nye regler kan gjøre det vanskelig for forskere å studere store mengder informasjon.
Etter ti år med forskningsjuks ble Eric J. Smart funnet skyldig i å ha manipulert data. Ti artikler, som er blitt sitert over 100 ganger, ble trukket tilbake.
Barn må få nytte av de medisinske framskrittene, og da bør de være med på testing av legemidler.
En ny studie finner bevis for interessekonflikter blant forskere som uttalte seg i media om influensapandemien i 2009 og 2010.