Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

David Reimer tok livet av seg som ung mann. Bak den tragiske historien står en ambisiøs forsker og lege som ville bevise at kjønn var flytende.

Det er en massiv mangel på forskning på sjeldne sykdommer, mener en britisk forfatter og aktivist. Han tror redningen kan være å la superrike kjøpe seg plass i kliniske studier.

Forskning som ikke stiller de riktige spørsmålene, er ikke bare bortkastet – den kan i verste fall bidra til dødsfall. Krybbedødforskningen på 1970-tallet er et grelt eksempel.

Har forskningsjuksere enn spesiell måte å skrive på? Ja, mener forskere bak ny studie. Men slett ikke alle er overbevist.

Det har vorte svært enkelt og billeg å redigere i arvestoff. Faren for at nokon skal lage genmodifiserte born skaper uro og kan skugge for mogelegheitene, trur fleire forskarar.