Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Nå må institusjonene ta ansvar, ifølge den nye forskningsetikkloven.

På 1940­- og 50-­tallet eksperimenterte forskere på underernærte urfolksbarn i Canada uten å spørre foreldrene om lov. 

Medisinske studier på barn blir ofte ikke publisert. Universiteter og sykehus må ta et større ansvar for å sikre at forskningsresultater blir rapportert, mener leder for forskningsetisk komite.

De norske forskningsetiske retningslinjene er unike og kan være nyttige verden over, mener svensk etikkekspert. 

Forskarar innen ulike fagfelt som har gjenteke sentrale studiar, har stort sett fått andre resultat enn originalen. Kva er verdien av forsking som ikkje lèt seg reprodusere?