Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Skal man tjene penger på å være deltaker i et medisinsk forskningsprosjekt? Og i tilfelle hvor mye?
Bakgrunn:Lille Albert var bare en baby da han ble utsatt for et eksperiment om betinget innlæring av frykt.
Bakgrunn:I kampen om verdensrommet ble en rekke dyr sendt ut med raketter før man våget prøve med mennesker. Målet var å teste om det var mulig å overleve en slik ferd.

Skjeletter ble plyndret, byttet bort, kjøpt og solgt. Kortskaller og langskaller ble kategorisert. Så ble de stuet bort og glemt. Nå dukker skjelettene i Sverige opp igjen. Hvilken skjebne skal de få?