Samarbeidspartner

De nasjonale forskningsetiske komiteene

Rettsmedisinere i Bergen var nær ved å vaske bort en del av historien til en 8500 år gammel hodeskalle. Nå samarbeider de med forskere for å ta vare på levninger med arkeologisk verdi.

Slitasjegikt, dårlige tenner og et foster i kisten. Svenske forskere har avslørt hemmelighetene biskop Peder Winstrup tok med seg i graven.

Bakgrunn:

I 1972 åtvara den britiske ernæringsprofessoren John Yudkin mot helseeffekten av sukker. Han fekk ryktet og karrieren øydelagt.

– Jeg måtte være veldig skjerpa og hele tiden spørre meg om jeg satte noen av de jeg intervjuet i fare, forteller forsker.

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.