Samarbeidspartner

CAS Oslo - Centre for Advanced Study

For de fleste av oss holder det å bruke såpe og vann for å fjerne bakteriene vi ikke vil ha på hendene våre. Da skader vi ikke bakteriene som holder oss friske, mener forsker.

Alle krigsminnene etter andre verdenskrig vil bli vernet i nærmeste fremtid. Men hvor mye av det er bevaringsverdige og hvor mye er bare skrot? spør forsker.

Førti år fram i tid kan det bli svært farlig å sette inn implantater på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Nå forsøker forskere å utvikle nye materialer som forhindrer bakterievekst.

Professor Berit Stensønes gir publiseringskrav og kvotering mye av skylda.

– Jeg mener det er viktig å respektere argumentene både for bevaring og rivning, mener forsker. Men vi kommer ofte til kort i forsøkene på å redigere fortida.