Samarbeidspartner

Bioforsk

Mindre kjøtt og mer vegetabilsk mat i kostholdet vårt er det mest effektive tiltaket for å redusere utslipp av klimagasser fra jordbruket.

Omgraving av myr kan vere ein klimavennleg måte å forbetre myrjord på, og auke norsk matproduksjon.

Nytt fra akademia:

Over halvparten av Norges bekker og elver som i dag blir vurdert som forurenset av jordbruk, er ikke påvirket likevel.

Den lille spinnmiddhannen, som kan gjøre stor skade på jordbær og mange andre vekster, har en forkjærlighet for hunnkadaver drept av en sopp.

Den eksotiske salaten sikori kan gi et ekstra løft for lammene. Det mener forskere som har prøvd ut sikori i fôret etter at ungsauene kommer ned fra fjellet om høsten.