Samarbeidspartner

Artsdatabanken

Norge er et av verdens mest lavrike land, med nærmere 2000 arter. Etter to sesonger med kartlegging har vi nå enda flere.
Gåtefulle steppearter og huldredyr dukker opp i Gudbrandsdalen når edderkoppforskere jakter på nye arter.
Eplehybriden Malus xdomestica har blitt vurdert til å ha svært høy risiko i Artsdatabankens økologiske risikovurdering.
Over halvparten av floraen i Norge består av fremmede arter.
En rekke fremmede arter kan stå klare til å rykke inn i norsk natur. Disse betegnes som dørstokkarter. 30 slike arter utgjør en så høy risiko at de blir svartelistet.