En ny undersøkelse fra SSB viser blant annet at flere i befolkningen mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet.(Foto: Robert Bråten, NTB scanpix)

Økt innvandrerskepsis i befolkningen

Det bør bli vanskeligere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mener en tredel av befolkningen ifølge en undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

21.12 2016 12:07

Det er 4 prosentpoeng mer enn i fjor, viser den årlige undersøkelsen fra SSB om befolkningens holdning til innvandrere og innvandring.

12 prosent synes det bør bli lettere for flyktninger og asylsøkere å få opphold i Norge, mens 51 prosent mener adgangen til opphold bør være som i dag. 33 prosent mener det bør bli vanskeligere å få opphold.

På spørsmål om man mener at innvandrere flest misbruker norske velferdsordninger svarer 30 prosent at de er helt eller nokså enig. Hele 53 prosent er nokså eller helt uenige. I 2015 var tallene henholdsvis 25 og 52 prosent.

Undersøkelsen viser også flere mener at innvandrere flest er en kilde til utrygghet, 32 prosent sier seg helt enig eller nokså enig, noe som er en økning fra i fjor da 26 prosent svarte det samme.

Hele 92 prosent mener imidlertid at det vil være helt greit å få en innvandrer som ny nabo, mens 74 prosent svarer nei på spørsmålet om det vil være ubehagelig om en sønn eller datter ville gifte seg med en innvandrer. Her svarer 20 prosent ja på dette spørsmålet. 

Annonse