Innvandring

6,1 prosent av innvandrerne i Norge var registrert helt arbeidsledige i første kvartal år. Det er 1 prosentpoeng lavere enn for ett år siden.

Minoritetsungdom opplever at aktiviteter som langrenn, skogs- og fjellturer er knyttet til norskhet og hvithet, ifølge forsker.

Et talentprogram lærer kvinner med innvandrerbakgrunn å selge seg selv som attraktive arbeidstakere, men forskere er bekymret for at de vil bebreide seg selv om de ikke får jobb etterpå.

Minoritetsspråklige barn som har et godt ordforråd på morsmålet, utvikler det norske ordforrådet sitt raskere. I tillegg hjelper det å ha flere bildebøker hjemme.

Men det er veldig ulik praksis, vilje og evne blant arbeidsgivere. Her er forskernes råd til de som vil ansette.