Innvandring

Barnefamilier på asylmottak har hatt dårlig råd i mange år, men nå henger de enda lenger etter andre i Norge.

Flere mener det bør bli lettere for asylsøkere å få opphold, ifølge nye tall fra SSB. Andelen som mener innvandrere gjør en nyttig innsats øker også.

Folk med innvandrerbakgrunn blir oftere siktet for kriminalitet enn nordmenn flest. Overrepresentasjonen har gått betydelig ned, men flatet ut etter 2010.

Mild vold mot barn og unge går ned, men den grove volden er stabil. Ifølge forskere er det fem tiltak som kan redusere den grove volden.

Menn med innvandrerbakgrunn går inn i tradisjonelle kvinnedominerte yrker og gjør at det blir mer kjønnsbalanse i Norge.