Innvandring

Podcast:

I den offentlige debatten virker skillet ofte så enkelt: Reelle flyktninger skal få bli. Men hvordan avgjøres det om den som søker asyl her faktisk er flyktning?

Amerikansk forsking viser at folk som bur i område med etnisk mangfald viser større uvilje til å bidra til kollektive gode. Men er det slik også i Noreg?

Bør vi gjøre som svenskene og la staten ta kontroll over integreringsprogrammene? Forskerne er uenige. Integreringsminister Sylvi Listhaug sier hun skal se på om staten skal ta en større rolle.

Myndighetene pøser penger inn i norskopplæring, men mange stryker på språkprøven. Forskernes løsning er ikke flere timer på skolebenken.

Utlendingar som skal lære seg norsk, får ikkje opplæring i dialekter. Det er problematisk for integreringa, meiner forskar.