Innvandring

To av tre innvandrere, 65 prosent, var sysselsatt i fjerde kvartal i fjor. I befolkningen ellers i samme alder var andelen 77,7 prosent.

Forskeren forteller:

 Selv om norske innvandrere tilpasser seg godt til det norske samfunnet, så er deres ønsker om barnas kjønn i tråd med dem man finner i opprinnelseslandet.

DNA-funn kan fortelle hvor folket som innvandret til England for 4500 år siden var fra.

Ved årsskiftet var det 916 625 personer med innvandrerbakgrunn i Norge. Dette er 17,3 prosent av befolkningen og en økning på vel 32 000 siden i fjor.

Nett-TV:

Norge, Sverige og Danmark har strammet inn deler av familie- og velferdspolitikken. En av årsakene er innvandring.