Immunforsvaret

Bakterier lakk igjennom tarmveggene og endte opp i organer i kroppen. Mye tyder på at dette også kan skje hos mennesker.

Forskere er dypt uenige om hvorvidt et nytt legemiddel kan gjøre immunforsvaret i stand til å knekke en veldig aggressiv form for hjernekreft.

C-vitamin er gjenstand for mange myter, og de fleste av dem har ikke hold i virkeligheten.

Mange har en oppfatning om at det er slik. Nå bekrefter en studie sammenhengen.

musestudie

Langt flere kvinner får multippel sklerose enn menn. Nå har forskere påvist hvordan testosteron kan beskytte mot sykdommen. I hvert fall hos mus.