Homoseksualitet

Endrede spilleregler og nye balanser preger homsemiljøet.

Noen kvinner slapp billigere unna i Hitlers Tyskland.

Fleire lesbiske og homofile muslimar lever ikkje ut legninga si, sjølv om dei bur i Vesten. Trass i at vestlege land er meir opne enn før, vart mange diskriminert både på grunn av legning og tru.

Nordmenn mener det beste for barn er å ha engasjerte og vanlige foreldre. Men hva som er barns beste varierer veldig, mener forsker.

Flest likekjønnede som gifter seg er kvinner. Samtidig skiller lesbiske seg oftere enn både homofile og heterofile.