Hjertet

Målet er at leger skal kunne se om blodårene rundt hjertet er tette uten å gå inn i kroppen.

Det er farligst for hjertet å drikke alkohol hver dag om du har lav inntekt og utdanning. Forskere tror helseproblemene handler om annet enn alkoholen.

Forskeren forteller:

I fremtiden er det ikke utenkelig at vi kan 3D-printe en ny hjerteklaff som er tilpasset akkurat personen som har behov for den.

I løpet av de siste 20 årene har forekomsten av blodpropp økt med 27 prosent.

Risikoen for å dø av hjerte- og karsykdommer her i landet er mer enn halvert på 20 år. For kreft er risikoen redusert med rundt 16 prosent.