Blinde reagerer på lys

Lys påvirker hjerneaktivitet, selv hos mennesker som er blinde.

Forskere har oppdaget at hjernen gjenkjenner lys, selv når personen ikke har synsevne. Forsøkspersonene ble eksponert for farget lys og bedt om å si når de trodde at lyset var av og på. Det viste seg at personene registrerte lyset og kunne med nøyaktighet si når lyset var på.

Ved å skanne hjernen hos forsøkspersonene, kunne forskerne se hvordan hjernen reagerte på lyseksponering. De så at deler av hjernen reagerte tydelig på under ett minutts eksponering med lys. Delene som reagerte er forbundet med årvåkenhet og tankeprosesser, og styrer hjernens kartlegging av omgivelsene rundt oss.

Forskerne mener dette kan bidra til en større forståelse av hvordan menneskehjernen blir påvirket av lys, og hvordan den presterer bedre når lys er tilgjengelig. Lys påvirker mennesker på flere plan, gjennom vår forståelse av natt og dag påvirkes fysiologi, humør og forbrenning.