Hjernen

Dette er det eneste dyret som faktisk lager sine egne redskaper, mener forskere.

Helsen til hjernen vår har vært underprioritert for lenge, mener styreleder for Hjernerådet. Snart kommer regjeringen med en ny strategi for hvordan pasienter med hjernesykdommer skal bli bedre ivaretatt. 

Én av tre med epilepsi får ikke noe særlig hjelp av dagens medisiner. I Oslo jobber forskere med noe som kan lede til en ny og banebrytene behandling. 

Astronauter får nedsatt syn når de oppholder seg i rommet over tid. Men hvorfor? Forskere finner nye svar i et oppsiktsvekkende eksperiment der de gjør kreftpasienter vektløse og måler trykket i hjernene deres.