Hjernen

Hvorfor snakker folk fortere før de sier et verb enn et substantiv?

Forskere overførte et minne mellom to snegler, ved å sprøyte et stoff fra den ene inn i den andre.

Den første medisinen som er designet for å forebygge migrene ble godkjent i USA torsdag. Eksperter tror på en ny æra i migrenebehandling, men prisen er høy.

Selv om selve neandertalerhjernen er borte for lengst, har vi fortsatt skallene – og dermed formen på hjernen. Den har forskere nå analysert nærmere.

Noen genvarianter er mye vanligere jo lengre nord du kommer – og en av dem kan henge sammen med migrene.