Hjernen

Forskere håper den nye oppfinnelsen kan revolusjonere hjerneforskningen.

Forskere skal undersøke hvordan farger kan påvirke folks evne til å huske desimaler av pi.

Mindre røyking, bedre kosthold og bedre behandling er trolig hovedgrunnene til at dødsfall etter hjerteinfarkt og hjerneslag har falt kraftig fra 2012 til 2016.

Spør en forsker:

En leser opplever at hun raskere blir beruset når hun har menstruasjon. Hva kan årsaken være?