Nina Fagerheim Åmodt (f.v.), Elen Haugs Langvik, Andreas Smith og Bjørn Lorentzen er glade og stolte over at Forskningsrådet har troen på deres smarte madrass. (Foto: UiS)
Nina Fagerheim Åmodt (f.v.), Elen Haugs Langvik, Andreas Smith og Bjørn Lorentzen er glade og stolte over at Forskningsrådet har troen på deres smarte madrass. (Foto: UiS)

Millionstøtte til utviklere bak smart madrass

UiS-studentene i Tidewave har utviklet en madrass til helsesektoren for automatisk og regelmessig bevegelse av brukere med redusert mobilitet. Tidewave har blant annet en unik krumning- og vendingsfunksjon som på en skånsom og enkel måte vender pasienter etter et selvbestemt tidsintervall.  

Studentene har nå fått tildelt penger fra Forskningsrådet til videreutvikle madrassen.

Omtrent halvparten av de 45.000 beboere i norske alders- og sykehjem trenger hjelp til å snu seg for å få nødvendig bevegelsesstimuli, samt unngå liggesår og andre belastningsskader. Hjemmemarkedet er trolig enda større og i hurtig vekst. Manuell vending av pasienter er tidkrevende og ikke minst tungt arbeid for helsepersonell. Ryggproblemer knyttet til tunge løft er hovedårsaken til sykemeldinger i helsesektoren.