Helsetjenester

– Jeg skulle virkelig ønske at jeg var frisk nok til å stå i debatten under fullt navn, sier hun.

Når robotar kan etterlikne følelsar, blir det lettare for menneske og maskin å samarbeide. Men det kan også endre korleis vi kommuniserer med andre menneske.

Mens vi som pasienter tror det finnes en riktig diagnose, er fastlegene opptatt av å finne diagnoser som gir heldige utfall.

De fattigste familiene har ikke råd til å oppsøke sykehus med sine nyfødte barn, før det er for sent. Gratis helsehjelp er løsningen, mener forsker.

Det ser ikkje ut til at yngre rusbrukarar har lettare for å komme seg ut av misbruket enn eldre. Kvifor er det allment akseptert at dei yngre då har høgst prioritet blant dei NAV-tilsette?