Helsepolitikk

Forskeren forteller:

Hvert år dør nesten 1,5 millioner mennesker av soppinfeksjoner. Dette er like mange liv som tuberkulose tar, og mange flere dødsfall enn det malaria forårsaker. Men oppmerksomheten problemet får står i sterk kontrast den høye dødeligheten.

Ikke noe annet land har flere ansatte i helsevesenet per innbygger. 

Eldre som hadde noe meningsfullt å gjøre og noen å snakke med opplevde at de hadde gode liv, på tross av fysiske plager.