Helsepolitikk

Forskere kan ikke trekke slutningen at flere spisesteder med usunn mat og få treningssentre fører til mer diabetes 2 i Oslos østlige bydeler, mener kritiker av ny studie. Kan usunne vaner og påvirkning fra naboer og familie like gjerne forklare begge deler?

En ny studie slår fast at hybeltilværelsen ikke er en dans på roser. Fravær av voksenpersoner for ungdom som bor på hybel kan gi en tøff start psykisk.

– Jeg måtte være veldig skjerpa og hele tiden spørre meg om jeg satte noen av de jeg intervjuet i fare, forteller forsker.

Forskeren forteller:

Hvert år dør nesten 1,5 millioner mennesker av soppinfeksjoner. Dette er like mange liv som tuberkulose tar, og mange flere dødsfall enn det malaria forårsaker. Men oppmerksomheten problemet får står i sterk kontrast den høye dødeligheten.

Ikke noe annet land har flere ansatte i helsevesenet per innbygger.