Helsepolitikk

Amerikanerne betaler mye mer for helsehjelp enn folk i andre rike land. Likevel har de dårligere helse. Så hva er det egentlig de betaler for?

Stadig flere kommuner prøver ut velferdsteknologi. Det gjelder over halvparten av kommunene i Norge.

En britisk studie på 12 000 eldre kvinner viste at utredning for osteoporose kan bli svært lønnsomt. I Norge er tiltaket så langt ikke anbefalt av helsemyndighetene.

Kvinner lever sunnere enn menn. Likevel har de flere helseproblemer. Hvorfor er det slik?