Helse

Snus gir ingen økt dødelighet, ifølge en ny studie i the Lancet. – Nå må kommunikasjonen om risiko bli ærligere fra helsemyndighetene, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved Folkehelseinstituttet.

Det er klart at det å bruke el-sykkel istedenfor bil er bra for klima og miljø. Men har det å bruke el-sykkel også positiv effekt på helsa, eller gjør den elektriske motoren det for lett?

I motsetning til klassiske mindfulnessøvelser styrker mentaltrening sosiale evner og reduserer stress, viser ny forskning.

Kunnskapen kan føre til en ny måte å behandle psykiske lidelser. 

Da lider du kanskje av misofoni. Nå har forskere funnet en forklaring i hjernen.