Helse

Amerikansk forsking viser at folk som bur i område med etnisk mangfald viser større uvilje til å bidra til kollektive gode. Men er det slik også i Noreg?

Ny screening for tarmkreft

Hvorfor har en norsk kvinne nesten dobbelt så høy risiko for å få tarmkreft som en kvinne i Finland?

Vi snakker ofte om at verden er rammet av en fedmeepidemi. En svensk forsker kaller det heller for fedmeforakt. 

Ny forskning viser at kognitiv terapi ikke har den samme gode effekten nå som for 30 år siden. 

Den verdenskjente moralfilosofen Peter Singer mener mennesket bedriver artssjåvinisme.