Det ble i snitt brukt 62.000 kroner per innbygger i helseutgifter i Norge i 2016.

Norge brukte 326 milliarder på helse i fjor

Det ble i snitt brukt 62 000 kroner per innbygger i helseutgifter i fjor.

13.3 2017 10:26

helseregnskapet 2016 fra Statistisk sentralbyrå (SSB) kommer det fram at de samlede helseutgiftene i Norge var på 326 milliarder kroner i fjor, noe som tilsvarer 62 000 kroner per innbygger. Det er en økning på 2000 kroner per innbygger sammenlignet med året før.

Foreløpige tall viser at helseutgiftene i Norge i 2016 utgjorde i Norge 10,5 prosent av BNP, mot 10,0 prosent i 2015. 

Medisinsk behandling og rehabilitering utgjorde halvparten av de totale helseutgiftene i fjor. Dette omfatter blant annet behandling på sykehus, legetjenester og tannlegetjenester. Heldøgnsopphold på sykehus utgjorde alene om lag 26 prosent av de totale helseutgiftene i Norge.

Den nest største utgiftsposten er helserelaterte pleie- og omsorgstjenester. Disse utgiftene består hovedsakelig av sykehjemstjenester og hjemmesykepleie og utgjorde om lag 90,8 milliarder kroner, tilsvarende 28 prosent av Norges totale helseutgifter i 2016. 

Annonse

Emneord