Antibiotika kan påvirke tarmfloraen som igjen kan påvirke kreftpasienters overlevelse. Nyrekreftpasienter overlevde et halvt år lenger om de ikke fikk antibiotika før immunterapien.

Kraftig økning i antall barn med resistente tarmbakterier i Sverige

Andelen barn med antibiotikaresistente tarmbakterier har økt dramatisk, viser en studie fra Uppsala i Sverige.

17.2 2017 12:15

Hele 20 prosent av barna som ble undersøkt, hadde slike bakterier ikroppen. For seks år siden var andelen 3 prosent, ifølge Sveriges Radio.

– Vi hadde forventet en økning. Men ikke til dette nivået. Dette er både overraskende og urovekkende, sier barnelege Johan Kaarme, som står bak studien.

300 barn fra førskoler i Uppsala er blitt undersøkt. Like mange deltok i en tilsvarende studie i 2010, og andelen med resistente tarmbakterier er nesten sjudoblet siden da.

Kaarme understreker at bakteriene ikke nødvendigvis er farlige for barna. Men det er viktig for helsevesenet å være oppmerksomme på problemet når barn med infeksjoner skal behandles.

I andre deler av verden har bakterier som ikke kan behandles med ulike former for antibiotika, blitt et svært alvorlig problem. Verdens helseorganisasjon har beskrevet antibiotikaresistens som en av de største truslene mot menneskers helse.

Problemet har tidligere ikke vært veldig stort i Sverige. Men hvis studien fra Uppsala er representativ for resten av landet, har situasjonen endre seg.

– Dette er den tredje høyeste forekomsten av antibiotikaresistens vi har sett i internasjonale studier som er gjort på friske barn, sier Kaarme.

Annonse

Emneord