Viltpatolog Turid Vikøren og skratesykekoordinator Jørn Våge obduserer her et reinsdyr som er mistenkt for skrantesyke. (Foto: NTB/Scanpix)
Viltpatolog Turid Vikøren og skratesykekoordinator Jørn Våge obduserer her et reinsdyr som er mistenkt for skrantesyke. (Foto: NTB/Scanpix)

Mer penger til Veterinærinstituttet og koppervaksine

Forskerforbundet er fornøyd med regjeringens forslag om ekstrabevilgningen til Veterinærinstituttet. I tillegg vil regjeringen gi 12 millioner til vaksiner i beredskap mot bioterror.

Publisert

Veterinærinstituttet har ekstraordinære utgifter i 2019 til forberedelse av flytting av hovedkontoret fra Oslo til Ås. Samtidig er omfanget av eksternfinansierte prosjekter redusert.

I februar i år meldte Forskerforum at Veterinærinstituttet må si opp 25 ansatte. Grunnen var at det blir dyrere enn ventet å flytte til Ås, lavere eksterne inntekter enn ventet og økte pensjonskostnader.

Derfor måtte laboratorievirksomheten legges ned i Sandnes, Tromsø og Trondheim, meldte instituttet. Dette vakte oppsikt, særlig i Senterpartiet, og landbruksminister Olaug Bollestad ble konfrontert i stortingets spørretime.

Beholder regionalt nærvær

Men i revidert statsbudsjett foreslår nå regjeringen at Veterinærinstituttet får 30 millioner kroner i tilleggsbevilgning. Dette vil gjøre det mulig å opprettholde regional tilstedeværelse.

- Dette er en kjærkommen bevilgning, sier Forskerforbundets leder Guro Elisabeth Lind i en kommentar til forskning.no.

Hun viser til at det er svært viktig å opprettholde Veterinærinstituttets regionale nærvær i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen og Sandnes.

Instituttet skal blant annet flytte til nye lokaler i Tromsø, hvor det vil bli oppført en ny obduksjonssal.

Forskningsrådet kuttes med over 20 millioner

Forskningsrådets budsjett foreslås derimot å kuttes med 23 millioner kroner. Men Forskerforbundet er ikke bekymret for at dette vil gå ut over bevilgninger til forskningsformål. Men det er administrerende direktør i Forskningsrådet.

Av disse pengene flyttes 10,4 millioner kroner til Nasjonalt Vitenarkiv. Nasjonalt Vitenarkiv er et arkiv for deponering av vitenskapelige artikler og forskningsdata.

- Vi er positive til at prosessen med et Vitenarkiv er i gang, kommenterer kommunikasjonsleder Lars Kolltveit i Forskerforbundet.

10 millioner av budsjettkuttet flyttes til Lånekassen, til dekking av flyttekostnader.

Kolltveit mener disse kuttene har sammenheng med at Forskningsrådet tidligere har blitt pålagt å kutte om lag 10 prosent i administrasjonskostnader.

20 millioner er lite sett i forhold til at Forskningsrådet investerte 9,8 milliarder til forskningsformål i 2018.

Kan svekke støtten til forskning

Men administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet, er bekymret for kuttet.

- Det er uheldig at det nå kuttes ytterligere i våre budsjetter, men vi har fått oppgitt at dette kun er et ekstraordinært ettårig kutt. Kuttet på 23,5 millioner er på vårt virksomhetsbudsjett, og samtidig får vi flere oppgaver som skal gjennomføres innenfor den reduserte rammen.

- Dette kommer på toppen av årets allerede planlagte kutt. Samlet har Forskningsrådet med dette måttet kutte 128,5 mill. kroner på vårt virksomhetsbudsjett over tre år fra 2017 frem til og med 2019. Dette vil kunne svekke vårt arbeid med å understøtte forskning og innovasjon, skriver han i en epost til forskning.no.

Frykter at koppevirus skal bli brukt som bioterrorisme

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til vaksiner med 12,2 millioner kroner til innkjøp av koppevaksine til etablering av et nasjonalt beredskapslager.

Grunnen er at Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Folkehelseinstituttet og Forvarets forskningsinstitutt har levert en oppdatert vurdering av kopper ved bruk i bioterrorisme, i tillegg til en ny vurdering av beredskapsnivået mot kopper.

Der blir det anbefalt at Norge etablerer et lager av flere typer koppevaksine til bruk i forskjellige situasjoner og målgrupper. Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 600 00 kroner i driftsutgifter til å etablere nasjonalt beredskapslager med koppevaksine, herunder stabiliseringsstudier, transport og lignende.

Digitalisering av hav-relaterte utdanninger

Regjeringen foreslår en engangsbevilgning på 15 millioner kroner til mer digitalisering i utdanninger som har med hav å gjøre.

Dette skal bidra til utdanninger som i større grad kan gjøre arbeidslivet i stand til å møte omstillingsbehov og utnytte muligheter i havnæringene som følger av økt digitalisering.

Kilde:

Revidert statsbudsjett, 14. mai 2019

Saken er oppdatert kl 16:53 med kommentar fra John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.