Her er forskerteamet bak Chile-hjelpen: Øyvind Knutsen, Finn Are Michelsen og Ingrid Ellingsen i Sintef Ocean. (Foto: Sintef)
Her er forskerteamet bak Chile-hjelpen: Øyvind Knutsen, Finn Are Michelsen og Ingrid Ellingsen i Sintef Ocean. (Foto: Sintef)

Norsk teknologi hjelper presset oppdrettsnæring

Chile sliter så mye med lakselus i sine oppdrettsanlegg at de søker hjelp hos konkurrentnasjonen Norge.

Norge er verdens største oppdrettsnasjon og tjener så mye penger på laks på grunn av lave produksjonskostnader. I Chile er situasjonen en annen. For ti år siden ble hele oppdrettsnæringen slått ut av sykdom og det har tatt mange år å bygge den opp igjen. Sintef ble kontaktet for fem–seks år siden og har siden hatt et tett samarbeid med Chile.

– I Chile har mange anlegg blitt plassert veldig tett og nært land. Da utvikler det seg lettere sykdom, forklarer forsker i Sintef Ocean, Øyvind Knutsen.

Mens reglene i Norge er forholdsvis strenge, har chilenske myndigheter tillatt tettere etablering av oppdrettsanlegg. Det har ført til en del «brannslukking».

– Vi har nylig fått et nytt prosjekt, hvor vi skal gjennomføre en nettverksanalyse innenfor et område. Målet er at Sintef sine dataanalyser skal gi viktige svar på hvor smittespredningen er størst og hvordan det er smartest å plassere produksjonsanleggene for å redusere sannsynligheten for sykdom, sier Knutsen.