Hummerbestanden har minket kraftig

Hummerbestanden har minket kraftig de siste åra, og langs kysten er det nå frykt for at hummerbestanden kan kollapse.

Forsker Gro van der Meeren ved Havforskningsinstituttet sier at overfiske er hovedårsaken til at bestanden av hummer har minket kraftig. Overfisket skyldes skyhøye priser på hummer. På fisketorget i Bergen ble det i fjor solgt hummer under minstemålet, og det er nok bare toppen av isfjellet, forteller hun.

Fredning

- Vi har ikke underbygde data som støtter en påstand om at det også fanges mye hummer i fredningstiden. Men dette vet vi skjer, og vi vet at statistikkene om hummerfangst ikke avspeiler virkeligheten. Som forsker synes jeg virkelig det er synd at fredningen ikke respekteres, når vi vet at det er overfiske som er årsaken til at hummerbestanden kan kollapse, sier hun.

Nedgangen i bestanden er langs hele kysten, men spesielt på Vestlandet og Sørlandet. Fiskeridirektoratet vurderer flere tiltak, både utvidede fredningstider og økt minstemål på hummer. Det er aktuelt å øke minstemålet fra 24 til 25 centimeter langs sørlandskysten og fra 25 til 26 centimeter fra Rogaland og nordover.

- På den måten kan vi øke muligheten for at hummeren får mer enn en gyteperiode, sier jurist Trond Ottemo ved juridisk kontor i Fiskeridirektoratet.

Som lundefuglen

Van der Meeren tror ikke dette er tilstrekkelig. Hun sier at hummeren kan sammenlignes med lundefuglen på Røst. Det kan gå årevis mellom hver gang den virkelig lykkes med å få fram store ungekull.

- Vi vet at hummeren kan bli både 60 og 70 år gammel, men når den fanges før den blir ti år gammel reduseres hummerens muligheter til å få fram gode kull vesentlig, sier hun.

Hun vil ha sterkere restriksjoner både på fritidsfiske og regulært fiske etter hummer.

1. oktober startet hummerfisket igjen, etter sommerfredningen.

(NTB)