Hav og fiske

Spør en forsker:

Er oppdrettslaks like sunn å spise som villaks? Og hvordan står det egentlig til med helsa til oppdrettlaksen?

Torskebestandene i sørlandsfjordene er sårbare for overfiske. Derfor bør fritidsfiskere begrense seg, mener forsker.

Leppefisken skal holde lakselusa i sjakk. Men nå er forskere bekymret for hvordan den påvirker resten av havet.

Uppsala universitet frikjente først sine egne forskere, men etter en ny granskning slår de fast at forsøkene aldri ble utført.

Fra NIFES

Ved å tilsette alger i fôret til insektslarver blir de rikere på jod, omega-3 og vitaminer. Det gjør insektene til bra laksemat.