Hav og fiske

I dag vil kvalitetsmedvitne japanarar helst ha makrellen sin handfiletert i Kina. Med forskarhjelp skal norsk fiskeindustri kunne lage like fine filetar her heime. 

Forskeren forteller:

Det kan bety færre lus og mindre utslipp av både lusemiddel og fôr fra oppdrettsanleggene.

Sverdfisk er fremdeles en sjelden gjest hos oss, men tallet på sverdfisk på besøk langs norskekysten har økt kraftig. Forsker beskriver dem som «ungdommer på interrail».

En ny, svensk studie avslører hemmeligheten bak morilden.

Forskere kan nå beregne hvordan lakselus sprer seg og hvor smittsom den er. Det kan forhindre at flere villaks blir smittet.