Geofag

Det kan lære oss om hvordan strømmene i havet påvirker klimaet på jorda.

Curiosity har boret seg ned i det som var sjøbunn på Mars for 3,5 milliarder år siden. Den har funnet molekyler som kan stamme fra geologiske prosesser eller meteorer, men også fra levende organismer.

Aztekerne og andre søramerikanske urfolk satte turkis svært høyt, men hvor fikk de tak i de edle steinene?

Noen bruker alt for mye ferskvann, ifølge ny kartlegging.