Geofag

Investeringane i norsk petroleumsforsking har gått ned etter 2014,  men satsinga på forsking på fornybar energi har ikkje gått tilsvarande opp. Det viser Indikatorrapporten for forsking og utvikling for 2017.

Fra SINTEF

Dersom norsk metallindustri skal nå målet sitt om nullutslipp i 2050, må de ta i bruk gass, hevder forskere.

– Det å formidle bør ikke bare være noe som ansatte skal lære på et tredagerskurs på et hotell utenfor Oslo. Skriving må være et naturlig redskap og verktøy, sier Henrik Svensen. Han ble nylig tildelt Forskningsrådets formidlingspris.

Mikroskopisk liv kan ha eksistert på jorda for 3,95 milliarder år siden, da planeten vår ble bombardert av kometer og knapt hadde oksygen, ifølge forskere.