Funksjonshemming

Norske myndigheter brukte 31 millioner kroner i 2015 på å sende barn med hjerneskade til utenlandske klinikker. Men disse klinikkene kan ikke dokumentere effekt, mener forskere. Foreldre er sterkt uenige. 

Stadig færre barn får diagnosen cerebral parese i Norge. Og antallet alvorlige tilfeller går ned. Ved hjelp av kunstig intelligens kan snart langt flere tilfeller oppdages tidlig.  

Den omstridte blodprøven som kan avdekke om gravide bærer på et foster med Downs syndrom kommer trolig neste vår.

På tross av en rekke tiltak, har andelen personer med funksjonsnedsettelser i jobb stått bom stille de siste ti årene. 

Ekspert på lesevansker slår alarm: – Å lære alle førsteklassinger alle bokstavene før jul, er ingen god plan.