Funksjonshemming

Fra NTNU

Å være lett som en fjær eller grønn av misunnelse: Å forstå bildespråk for barn med autisme har man trodd var umulig. Men det er det ikke, viser ny forskning.

Fra Statped

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på, seier forskar.

Mange barn med Downs syndrom forstår mye, men klarer ikke å uttrykke seg. Det gjør at de får færre venner og forblir språksvake. 

De fleste tiltak fra det offentlige til foreldre som har barn med funksjonsbegrensninger, har fokus på barnet. Foreldrene og deres sorg og belastninger står sjelden i sentrum.

fullverdig liv med downs syndrom?

– Det Aksel Braanen Sterri sier om Downs syndrom, er så grunnleggende problematisk at det blir en avsporing å snakke om ytringsfrihet, argumenterer professor Jan Grue.