Funksjonshemming

Den omstridte blodprøven som kan avdekke om gravide bærer på et foster med Downs syndrom kommer trolig neste vår.

På tross av en rekke tiltak, har andelen personer med funksjonsnedsettelser i jobb stått bom stille de siste ti årene. 

Ekspert på lesevansker slår alarm: – Å lære alle førsteklassinger alle bokstavene før jul, er ingen god plan.

Fra NTNU

Å være lett som en fjær eller grønn av misunnelse: Å forstå bildespråk for barn med autisme har man trodd var umulig. Men det er det ikke, viser ny forskning.

Fra Statped

– Dei blir ekskluderte frå ordinær opplæring, og dei sosiale relasjonane til elevar i den ordinære klassen blir i praksis ikkje lagt vekt på, seier forskar.