Fugler

Forskere har laget en modell de mener forklarer hvorfor verdens fuglearter lever der de gjør. Og hvorfor noen av dem flytter så langt to ganger i året.

Mennesker truer fuglene mest.

Kjøttmeis og blåmeis som kommer til et nytt skogsområde tar med seg matvaner fra oppvekstmiljøet, og det tar lang tid før de lærer seg å sette pris på lokale larver.

Fra NIBIO

For å ivareta norsk kystlynghei må den svis av med jevne mellomrom – det liker hubroen dårlig. Hvordan kan vi blidgjøre uglene og samtidig beskytte den truede naturtypen?

Er det best å sette opp fuglekassa i sola eller i skyggen? Svenske forskere har testet hvordan det går med fugleungene i ulike temperaturer.