Fritid

Over 90 prosent av alle som bor i Norge sier de har noen de kan spørre om hjelp. Det gjelder enten de må få båret noe tungt opp en trapp, må låne litt penger i en vanskelig situasjon eller er havnet i en konflikt. 

Det er klart at det å bruke el-sykkel istedenfor bil er bra for klima og miljø. Men har det å bruke el-sykkel også positiv effekt på helsa, eller gjør den elektriske motoren det for lett?

Over halvparten av oss planlegger å reise utenlands i vinter. Færre nordmenn vil nå til USA, mens Storbritannia er den store vinneren.  

Eldre som hadde noe meningsfullt å gjøre og noen å snakke med opplevde at de hadde gode liv, på tross av fysiske plager.