- Ikke nok olje til global oppvarming

Det kommer til å bli tomt for olje og gass før til og med de mest optimistiske fremtidsscenarioene fra FNs klimapanel rekker å materialisere seg, mener svenske forskere.
11.11 2003 07:00

Forskerne fra Uppsala universitet hevder at oljen og gassen vil være brent opp før det blir nok karbondioksid (CO2) i atmosfæren til å realisere spådommene om smeltende isbreer og temperaturer som går i taket.

Dette er både en god og en dårlig nyhet. Samtidig som skrekkscenarioer om global oppvarming trekkes i tvil, melder det seg et nytt problem; nemlig en ny global energikrise.

Har IPCC tatt i for hardt?

IPCCs scenarier dannet grunnlaget for Kyotoprotokollen i 1997, og spår at middeltemperaturen på jorden vil stige med mellom 1,4 og 5,8 grader celsius som følge av menneskenes på virkning i tidsrommet 1990 - 2100. Scenarioene finnes også i den tredje tilstandsrapporten fra 2001.

Det mest optimistiske av de 40 scenarioene forutsetter at menneskene brenner noe som tilsvarer 5 000 milliarder fat olje og gass. I den mest pessimistiske profetien brenner vi 18 000 milliarder fat.

De svenske geologene hevder imidlertid at det ikke finnes mer enn 3 500 milliarder fat igjen. De er overrasket over at klimapanelet ikke har sjekket om det faktisk finnes så mye olje og gass som de har lagt til grunn for modellene.

- Dette er fullstendig urealistisk, sier Aleklett til New Scientist.

Varierende estimater

Forskjellene mellom det mest optimistiske og det mest pessimistiske scenarioet skyldes delvis usikkerhet om hvordan det globale klimasystemet virker, men først og fremst usikkerhet om hvor store utslippene vil bli i fremtiden.

Estimatene for hvor mye olje og gass vi har igjen varierer veldig, men de svenske forskerne hører til en stadig voksende gruppe eksperter som tror at oljeforrådet vil nå toppen så tidlig som 2010, og gass like etter. Tidligere studier har spådd at oljeforrådet ikke vil begynne å minke før i 2050.

- Luftslott

- Om IPCC hadde gjort noe så enkelt som å konsultere oljeindustriens egne eksperter, ville de meget raskt ha innsett at de var i ferd med å skape et luftslott uten stabilt fundament, heter det i en pressemelding fra forskningsgruppen.

Gruppen mener IPCC ville fått lavere anslag om de hadde sjekket med oljeindustrien, istedenfor å legge offisielle tall fra det enkelte land til grunn.

- Vi konstaterer at OPEC-landene har rapportert alt for store reserver, trolig for å sikre seg gode eksportkvoter. Selv Norge opererer med mindre fall i reservene enn det vi mener er riktig, sier Aleklett til Aftenposten.

- Svenskene er konservative

Tidligere leder for IPCC, Nabojsa Nakicenovic, energiøkonom ved universitetet i Wien i Østerrike, ledet gruppen på 80 personer som laget fremtidsscenarioene.

Han mener panelets arbeid fortsatt holder stikk, og argumenterer at IPCC brukte et mye bredere og mer internasjonalt akseptert utvalg av olje- og gassberegninger. Han kaller svenskenes beregninger konservative.

- Selv om det blir slutt på olje og gass, er det enorme mengder kull under bakken som kunne bli utnyttet, sier han til New Scientist.

Kull

Aleklett går med på at kullbrenning vil kunne gjøre at profetiene fra IPCC går i oppfyllelse, men påpeker at en slik utvikling vil være katastrofal. Kull er skitnere enn olje og gass, og produserer mer CO2 for hver energienhet, i tillegg til å slippe ut store mengder støv.

Aleklett understreker at arbeidet han leder i regi av Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group, ikke har som mål å undergrave IPCCs miljøadvarsler.

- Vi bør bekymre oss for økende opphoping av karbon i atmosfæren, og vi bør bekymre oss for en mulig økning i verdens kullforbruk, noe som vil være langt verre fra et miljøsynspunkt. Men vi kan ikke tie om hva som er realistiske tall for energisituasjonen, selv om miljøbevegelsen ikke liker det. Det trengs åpenbart nye beregninger på hvordan CO2-utslippene vil kunne påvirke fremtidens klima, sier Aleklett til Aftenposten.

Energikrise

Han tror verden er i ferd med å nærme seg en ny energikrise, og at situasjonen kan bli dramatisk om vi ikke klarer å gjøre noe.

- Det er overraskende at folk generelt sett ikke er klar over nedgangen i forrådet og hvor mye dette vil påvirke produksjonen. Nedgangen for olje og gass vil påvirke verdens befolkning mer enn klimaforandringer, sier Aleklett til CNN.

Forskergruppen har laget et motforslag til Kyotoprotokollen, som de kaller Uppsalaprotokollen.

Her oppfordres verdens nasjoner til å bli enige om å begrense forbruket av olje, gass og kull både av hensyn til miljøet, den økonomiske stabiliteten og samfunnsutviklingen i både rike og fattige land.

Anders Sivertsson, Kjell Aleklett og Colin Campbell presenterte sine forskningsresultater i forrige måned. Professor Aleklett og Dr. Campbell har vært veiledere for Sivertsson, som presenterer tallene i sin mastergrad.

Referanse:

Anders Sivertsson; Scenarios, Uppsala Hydrocarbon Depeltion Study Group; ; Uppsala University ; The Study of World Oil Resources and the Impact on IPCC Emissions, 2003.

Lenker:

Den svenske forskningsgruppen: Uppsala Hydrocarbon Depletion Study Group
Pressemelding: Orealistiska scenarier för utsläpp av koldioxid
Nytt forslag: Uppsalaprotokollen
New Scientist: “Too little” oil for global warming
CNN: World oil and gas “running out”
Aftenposten: Klima-advarsel basert på olje som ikke finnes

Annonse

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse

Annonse