Saken er produsert og finansiert av NILU - Norsk institutt for luftforskning - Les mer
Kina er nå det landet i verden som slipper ut mest CO2. Her fra byen Shenzhen nord for Hong Kong i provinsen Guangdong.

Følger Asias innvirkning på jordens karbonbudsjett

CO2 er den viktigste klimagassen i atmosfæren. Fire av de ti landene i verden som slipper ut mest CO2, ligger i Asia, med Kina på førsteplass.

4.3 2016 04:00

Forbrenning av fossilt brennstoff som olje, gass og kull, er den viktigste årsaken til det økende CO2-nivået i atmosfæren.

PPM

Engelsk forkortelse for parts per million som betyr deler per million. Enheten benyttes for å angi svært lave konsentrasjoner av et stoff.

Dersom det er angitt at en jordprøve inneholder 2,7 ppm bly, betyr det det finnes 2,7 gram bly per tonn jord eller 2,7 mikrogram bly per gram jord.

(Kilde: Store norske leksikon)

Den globale gjennomsnittskonsentrasjonen for CO2 i atmosfæren har økt fra 277 deler per million (ppm) i 1750 – før den industrielle revolusjon – til 396 ppm i 2013.

Av alt CO2 som frigis fra fossilt brennstoff på jorden, gir omtrent halvparten av dette CO2-økningen i atmosfæren, mens den andre halvparten blir absorbert av land og hav, som fungerer som «sluk» for karbonet.

Kina leder utslippsracet

I løpet av de siste to tiårene har Asia hatt den største økningen i forbruket av fossilt brennstoff. Kina er nå det landet i verden som slipper ut mest CO2, etter å ha gått forbi USA i 2006.

– Dette gjør Asia til en svært viktig region å følge med på når det gjelder karbonutslipp, sier seniorforsker Rona Thompson ved NILU – Norsk institutt for luftforskning.

Rona Thompson. (Foto: Ingar Næss)

Med støtte fra the Global Carbon Project har forskere fra Norge, Japan, Frankrike, Australia, Nederland, Russland og USA undersøkt Asias karbonbudsjett.

Underveis har de ikke bare vurdert hvor mye CO2 som slippes ut i atmosfæren, men også hvor mye CO2 som tas opp av jorden.

Beregner det landbaserte karbonlageret

Det er vanskelig å gi sikre tall for hvor store utslippene av CO2 fra fossile energikilder i Asia faktisk er. Estimatene for CO2-utslipp varierer betydelig, spesielt for Kina. For å undersøke dette brukte forskerne tre ulike utslippsestimater i sin studie.

Ved hjelp av atmosfæriske observasjoner av CO2 fra ulike steder i Asia og resten av verden og modeller for beregning av transport av CO2 i atmosfæren, var forskerne i stand til å beregne utvekslingen av CO2 mellom jordoverflaten og atmosfæren. Dette, i tillegg til informasjonen om mengden CO2 frigjort fra fossilt brennstoff, satte forskerne i stand til å beregne karbonopptaket og hvordan det har endret seg over tid.

Biosfæren

Biosfæren (av bio- og gresk «kule») er det område av jorda (og atmosfæren) der det finnes liv. Biosfæren er et lag som omgir hele kloden og som ikke er stort mer enn 19 kilometer tykt. Det meste av livets mangfoldighet finnes innen et lag på bare tre kilometer.

(Kilde: Wikipedia)

I studien har forskerne fokusert på karbonopptaket i Øst-Asia, Sør-Asia og Sørøst-Asia fra 1996 til 2012. De har fastslått at landbiosfæren i Øst-Asia i denne perioden fungerte som et karbonsluk, mens biosfæren i Sør- og Sørøst-Asia fungerte verken som sluk eller som kilde til CO2 i samme tidsrom.

Skog spiller en viktig rolle

Balansen mellom CO2 -utslipp og opptak i vegetasjon er avgjørende for å begrense klimaendringene, og skog spiller blant annet en viktig rolle for absorbering av CO2.

– Et interessant funn er at landbiosfæren i Øst-Asia har tatt opp mer CO2 over tid, og at karbonlageret dermed har økt. Dette forklarer 35 prosent av veksten i det globale karbonopptaket på land mellom 1996 og 2012. Økningen kan skyldes skogplanting i Kina og høyere temperaturer i området, forklarer Thompson.

Tidligere studier har spådd at karbonopptaket i landområder i tropene kommer til å vokse og dermed ta opp mer CO2. Thompson og hennes kollegaer fant derimot få endringer i det tropiske asiatiske karbonlageret mellom 1996 og 2012. Dette kan skyldes at omfattende avskoging i Sørøst-Asia motvirker endringer som ellers ville ført til en økning i CO2-opptaket.

El Niño

El Niño er en tilstand med uvanlig høy overflatetemperatur i det sentrale og østlige Stillehavet nær ekvator.

En El Niño-episode påvirker været over mye av jorda og gir utslag på den globale middeltemperaturen.

(Kilde: Store norske leksikon)

Det de imidlertid ser, er en betydelig reduksjon i CO2-opptak i Sørøst-Asia i 1997 og 1998 som følge av tørke og branner knyttet til kraftig El Niño disse årene.

– Det er viktig å forstå hvordan de land- og havbaserte CO2-lagrene utvikler seg over tid, og hvordan de påvirkes av meteorologiske forhold og klimafenomener som El Niño, sier Thompson.

Et system i ubalanse

Den globale karbonsyklusen er ute av balanse sammenlignet med førindustriell tid. Forbrenning av fossilt drivstoff slipper stadig ut mer CO2 til atmosfæren. Selv om CO2-opptaket i hav- og landkarbonlagrene har økt, kan de på sikt ikke veie opp for utslippsmengden.

For å bruke Asia som eksempel: Thompson og hennes kollegaer har funnet ut at opptaket i biosfæren kun utgjør cirka 17 prosent av Asias CO2-utslipp fra fossilt brennstoff.

– Det er mindre enn det globale gjennomsnittet på 28 prosent, noe som gjør det tvingende nødvendig å redusere CO2-uslippene hvis vi skal unngå omfattende klimaendringer.

Referanse:

Rona Thompson mfl: Top-down assessment of the Asian carbon budget since the mid 1990s, Nature Communications, januar 2016, doi: 10.1038/NCOMMS10724. 

forskning.no ønsker en åpen og saklig debatt. Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Du må bruke ditt fulle navn. Vis regler

Regler for leserkommentarer på forskning.no:

  1. Diskuter sak, ikke person. Det er ikke tillatt å trakassere navngitte personer eller andre debattanter.
  2. Rasistiske og andre diskriminerende innlegg vil bli fjernet.
  3. Vi anbefaler at du skriver kort.
  4. forskning.no har redaktøraransvar for alt som publiseres, men den enkelte kommentator er også personlig ansvarlig for innholdet i innlegget.
  5. Publisering av opphavsrettsbeskyttet materiale er ikke tillatt. Du kan sitere korte utdrag av andre tekster eller artikler, men husk kildehenvisning.
  6. Alle innlegg blir kontrollert etter at de er lagt inn.
  7. Du kan selv melde inn innlegg som du mener er upassende.
  8. Du må bruke fullt navn. Anonyme innlegg vil bli slettet.

Annonse