Forskningssvindel

Brukte artiklene i årsrapporter og da han søkte om forskningspenger.

Stockholm: Ole Petter Ottersen har vore rektor ved det prestisjetunge Karolinska Institutet i fire månader. – Macchiarini-saka gav Karolinska Institutet ein knekk i omdømmet, seier han. No har han fått vedtatt lovnaden om å oppretta eit vitskapsombod.

Bengt Gerdin er kritisk til at skandaleforskeren Paolo Macchiarini nå slipper unna strafferettslig tiltale.

Noen forklaringer skiller seg ut, men de samme unnskyldningene går gjerne igjen når redaktører i vitenskapelige tidsskrift konfronterer artikkelforfattere med tvilsomme data.

– Kjekt at dei unge får prøva seg, tenkte Tanja Barth, då ein tidlegare ph.d.-student inviterte henne til ein konferanse. Problemet var berre at det gjorde han slett ikkje.