Bjørn Håvard Evjen (i midten) er divisjonsdirektør ved NIBIO og tok nylig i mot Eidsvold Værks skogpris.  (Foto: Lars Sandved Dalen)
Bjørn Håvard Evjen (i midten) er divisjonsdirektør ved NIBIO og tok nylig i mot Eidsvold Værks skogpris. (Foto: Lars Sandved Dalen)

NIBIO vant Eidsvold Værks skogpris

Skogforskningen i Norge, representert ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), ble tildelt Eidsvold Værks skogpris under konferansen Skog og tre 2017. Prisen deles årlig ut til en organisasjon eller en person som har gjort en spesiell innsats for å fremme skogbruk i Norge.

– Skogforskningen i Norge feirer 100 år i 2017. Det var derfor svært gledelig at nettopp den norske skogforskningen ble tildelt den prestisjetunge Eidsvold Værks skogprisen i år, forteller den stolte mottakeren av prisen divisjonsdirektør Bjørn Håvard Evjen ved NIBIO.

Prisen ble delt ut av avdelingsdirektør Ivar Ekanger i Landbruks- og matdepartementet, på vegne av juryen, under årets Skog og Tre-konferanse på Gardermoen. Prisutdelingen skapte både jubel og stående akklamasjon blant rundt 250 deltakere på festmiddagen.

Evjen takket på vegne av NIBIO og alle skogforskerne som har bidratt til faglig og kvalifisert kunnskap om den norske skogen og det norske skogbruket gjennom 100 år.

– Dette er en stor anerkjennelse for det arbeidet som er blitt utført av skogforskningen de siste 100 årene, sier Evjen.