Forskningspolitikk

Regjeringa har ikkje løyvd pengar til sikringsprosjektet ved det planlagde Vikingtidsmuseet.  – Då må me sjå korleis me skal handtera dette på ein annan måte, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg.

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) oppfyller alle krav til å bli universitet, konkluderer den sakkyndige komiteen som har vurdert høyskolens søknad.

De siste 20 årene har USA hatt lover som hindrer finaniering av forskning på våpen og vold.