Forskningspolitikk

De siste 20 årene har USA hatt lover som hindrer finaniering av forskning på våpen og vold. 

Hun mener at sektoren hennes vil spille nøkkelrollen i en omstilling hele landet skal igjennom. Men forskningsminister Iselin Nybø (V) vil ikke si hva hun vil gjøre annerledes. 

At stipendiatene skal bli ferdige på tiden fremmes stadig oftere som et krav. – De som utdanner stipendiater må gjøre noe annerledes hvis dagens stipendiater skal fullføre, sier professor.

Får ansvar for forskning og høyere utdanning.