Forskningspolitikk

Regjeringen spytter inn 600 millioner kroner mer til langtidsplanen for forskning og høyere utdanning i 2018, og møtes med både hard kritikk og pene ord.

Nobelprisen gir et upresist øyeblikksbilde av hvordan vitenskapelige gjennombrudd blir til, ifølge kritikken.

Universitetet i Oslo har falt 14 plasser i en rangering av verdens beste universiteter.