Forskningspolitikk

Men bare NMBU skriver fortsatt at det er fordi offentlig varsling har større potensiale til å skade universitetet. 

Det viser en gjennomgang av nesten 150 000 forskningsartikler.

Et flertall av unge kvinnelige forskere vil ikke råde andre til å satse på en forskerkarriere. Mannlige forskere er mer positive.

Det holder ikke at forskningen er fri for fusk. Den må ha verdi for samfunnet. Da må også de som betaler for forskningen og de som publiserer, involvere seg mer, mener redaktøren i The Lancet og en ekspert på forskningsintegritet.