Forskningsfinansiering

Det er ikke alltid at tarmen har sjarmen, spesielt ikke om man lider av irritabel tarm. Nå kan ny studie gi håp om å finne en behandlingsmetode.

Nesten all forsvarsforskning i Norge er finansiert direkte fra Forsvarsdepartementet. Hva skjer når båndene mellom de som forsker og de det forskes på blir for tette? 

Investeringane i norsk petroleumsforsking har gått ned etter 2014,  men satsinga på forsking på fornybar energi har ikkje gått tilsvarande opp. Det viser Indikatorrapporten for forsking og utvikling for 2017.