Forskningsfinansiering

Universitetet i Oslo og Statsbygg meiner Oslo kommune stiller for strenge vilkår før det er mogleg å byggja Klimahuset og Veksthuset på Tøyen. Kommunen står likevel fast på kravet om at UiO og Statsbygg må betala for oppgraderinga av Monrads gate på Tøyen.

Det er ikke alltid at tarmen har sjarmen, spesielt ikke om man lider av irritabel tarm. Nå kan ny studie gi håp om å finne en behandlingsmetode.

Nesten all forsvarsforskning i Norge er finansiert direkte fra Forsvarsdepartementet. Hva skjer når båndene mellom de som forsker og de det forskes på blir for tette? 

Investeringane i norsk petroleumsforsking har gått ned etter 2014,  men satsinga på forsking på fornybar energi har ikkje gått tilsvarande opp. Det viser Indikatorrapporten for forsking og utvikling for 2017.