Disse skal sitte i redelighetsutvalget på Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Fra venstre: Mari Bø Haugstad,  Stina Margrethe Stålberg, Finn Aakre Haugen, Sidsel Karlsen og Halvor Nordby. (Foto: Ingrid Torp)
Disse skal sitte i redelighetsutvalget på Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet. Fra venstre: Mari Bø Haugstad, Stina Margrethe Stålberg, Finn Aakre Haugen, Sidsel Karlsen og Halvor Nordby. (Foto: Ingrid Torp)

Går sammen om å avdekke forskningsfusk

Høgskolen i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet har etablert et felles Redelighetsutvalg. Der skal de behandle saker om uhendig vitenskapelig praksis og forskningsfusk hvor ansatte ved høgskolene er involvert.

Ved innmeldte saker skal utvalget alltid ta stilling til følgende:  

  • Om forskeren har opptrådt vitenskapelig uredelig eller ikke.
  • Om det foreligger systemfeil ved institusjonen.
  • Om det vitenskapelige arbeidet bør korrigeres eller trekkes tilbake.
  • Alle, også personer og organisasjoner utenfor høgskolene, har rett til å varsle om slike saker.

– En moderne forskningsinstitusjon vil hele tiden måtte ta valg som impliserer etiske refleksjoner. Derfor må alle ansatte ha et kunnskapsgrunnlag for å ta de riktige valgene, og vi må ha systemer som avslører feil og mangler, sier viserektor for forskning, innovasjon og internasjonalisering ved HSN, Pål Augestad.

Powered by Labrador CMS