Forskningsetikk

En svensk ekspertgruppe har gått gjennom seks artikler i Macchiarini-saken. De konkluderer med at samtlige 43 medforfattere har opptrådt vitenskapelig uredelig.

Det er ikke alltid forskere publiserer studiene sine når de ikke finner noe. Men vil muligheten for å vinne 10 000 euro endre på dette?

Dyreforsøk er et ømtålig tema for mange. Nå er en komité i ferd med å utarbeide egne forskningsetiske retningslinjer for forskning med dyr.