Forskningsetikk

Internett gir forskere muligheten til å observere ekstremister på måter som tidligere ikke har vært mulig. – Men vi får ikke bruke den, sier forsker.

Flertallet i Helsedatautvalget vil fjerne kravet om forhåndsgodkjenning for tilgang til allerede innsamlede helsedata. Forslaget møter motstand i store deler av forskningsmiljøene.

Bakgrunn:

Den verste epidemien menneskeheten har sett inspirerte en global innsamlingsaksjon – av blod. Millioner av frosne prøver ligger fortsatt lagret, men bruken av disse er stadig omdiskutert.

Mener du ikke bør legge altfor mye i funn fra små enkeltstudier som viser at sjokolade er sunt. Ja, det gjelder også den mørke.