Forskningen du ikke får se

Feil informasjon på nett om medisinsk forskning på mennesker gjør det vanskeligere å samle kunnskapen, mener forskere.

Både Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus får på plass systemer for å hindre at forskning på norske pasienter blir gjemt eller glemt.

forskningen du ikke får se

Da Felix Bottolfsen ble syk, fikk han tilbud om å være med i en legemiddelstudie. Men hva ligger egentlig bak? Tjener legen hans penger på det? Og hvor blir det av informasjonen han er med på å skaffe?

forskningen du ikke får se

Da forskning.no ville undersøke hva som kom ut av forskning på norske pasienter, viste det seg å være overraskende vanskelig å få svar. Noen ganger umulig. 

forskning.no avslører

I hver femte studie som tester behandling på norske pasienter, er resultatene ikke publisert, eller forskerne kan ikke fortelle hva som skjedde med dem. Det har forskning.no avdekket gjennom en kartlegging av to årganger med godkjente studier.