Forebyggende helse

En liten bloddråpe kan raskt og enkelt gi svar om borreliose og syv andre flåttbårne sykdommer.

Sparer folk for store utgifter til helsehjelp.

Kvinner som får beskjed om ufarlige funn ved tilleggsundersøkelser etter mammografi-screening, er mer utsatt for å få brystkreft innen to år enn andre. Men den absolutte risikoen er likevel svært lav. 

Virtuell virkelighet kan gi naturopplevelser til flere, men foreløpig er ikke teknologien god nok. De som «går en tur» med VR-briller, blir rett og slett cybersyke.