Forebyggende helse

Les forskernes tips til hvordan du kan unngå for mye antibiotika.

Forskere kan ikke trekke slutningen at flere spisesteder med usunn mat og få treningssentre fører til mer diabetes 2 i Oslos østlige bydeler, mener kritiker av ny studie. Kan usunne vaner og påvirkning fra naboer og familie like gjerne forklare begge deler?

Svensk studie viser at amming ikke gir barnet lavere risiko for allergier eller astma.

Mild vold mot barn og unge går ned, men den grove volden er stabil. Ifølge forskere er det fem tiltak som kan redusere den grove volden.

Fra Statped

Barn med lette eller moderate høyrselstap har større sosiale vanskar enn andre jamaldra. Men tidleg omsyn kan hjelpe.