Forbruk

Boligprisoppgangen i Oslo i fjor var vel luftig og kan ikke forklares med inntektsvekst eller rentenedgang. Derfor vil boligprisene fortsette å falle i Oslo, men neppe særlig mer i resten av landet, ifølge en ny analyse. 

Over halvparten av oss planlegger å reise utenlands i vinter. Færre nordmenn vil nå til USA, mens Storbritannia er den store vinneren.  

Halloween, Valentine’s og Thanksgiving. De nye merkedagene kommer ikke i tillegg til alle de andre, men i stedet for gamle dager som forsvinner. Flere av dagene er ikke nye, heller – bare gamle dager som har fått engelsk navn og nytt innhold.