Fiskehelse

Forskeren forteller:

Det kan bety færre lus og mindre utslipp av både lusemiddel og fôr fra oppdrettsanleggene.

Smarte datamodeller viser hvordan miljøgiften siloksan ender opp i fisken i Storvannet. 

Fra Nofima

Enkelte fisker tåler sykdommer bedre enn andre. Nå skal den sterke fisken sørge for at de litt svakere også overlever i oppdrettsanlegget.

Hysa blir mer skadet av oljeforurensning enn torsken, viser ny studie. Dette endrer måten vi vurderer risikoen ved å åpne nye områder for oljeutvinning på. 

På same måte som alkohol kan få eit menneske til å ta heller dårlege val, kan nokre få oljedråpar få korallrevfiskar til å leva farlegare.