Fiskehelse

Berggylten har dårlig appetitt, ingen mage og under stress kan den rett og slett slutte helt å spise. Men hyppige, små måltider ser ut til å gå bra for den kresne lusespiseren.  

Et tak på noen meters dyp i en såkalt snorkelmerd begrenser lakselusens tilgang til oppdrettslaks.

Vi vet stadig mer om hvordan fisk og planter har det i innsjøer som blir brukt til å lagre vannkraft. Men hva skjer når energimarkedene endrer seg?

Sebrafisk som inntok for lite B-vitaminer, fikk barn med mer fett i leveren.

Ferskvannsfossen fjerner flere lus enn de vanlige metodene og er i tillegg skånsom mot fisken.