Fiskehelse

Mengden lakselus er den laveste på flere år, men laksedødeligheten er fortsatt høy, viser en rapport. Tøffe metoder for avlusing kan være årsaken.

I perioder med mye lus drar ørreten oftere fra sjøen og tilbake til elven sin, trolig for å avluse seg. Da får den ikke spist nok og vokser mindre.

Der det vokser sjøgress, blir det færre bakterier i vannet. Sjøgresset hjelper til med å rense opp når mennesker forurenser havet.

Spør en forsker:

Er oppdrettslaks like sunn å spise som villaks? Og hvordan står det egentlig til med helsa til oppdrettlaksen?

Uppsala universitet frikjente først sine egne forskere, men etter en ny granskning slår de fast at forsøkene aldri ble utført.