Fisk

Utseendet til silda endrer seg jo saltere vannet er. Det er fiskens naturlige tilpasning til omgivelsene.

Forskeren forteller:

Ny kunnskap kan gi oss bedre og større oppdrettsfisk.

Torsken kan beite rett under havisen om vinteren, takket være antifrysestoff i blodet. 

Sild, brisling og andre små fisker er viktige for økosystemet i Nordsjøen – og for fiskerne. Men det er gått nedover for de små fiskene, viser ny studie.

Ikke bare trives stingsilda like godt til havs som i innsjøer, spermen dens kan faktisk aktiveres både i saltvann og i ferskvann.