Evolusjon

Forskere har laget en modell de mener forklarer hvorfor verdens fuglearter lever der de gjør. Og hvorfor noen av dem flytter så langt to ganger i året.

Noen genvarianter er mye vanligere jo lengre nord du kommer – og en av dem kan henge sammen med migrene.