EU

Hvis den norske modellen med blant annet en EØS-lignende løsning skal fungere for England, må de engelske politikerne klare å se forbi de politiske skillelinjene, mener forsker.

 

 

Ikke overraskende vil et varmere klima i Norge minske behovet for oppvarming og dermed elektrisitetsbehovet. For resten av Europa er ikke sluttresultatet like opplagt.

TV-serien Westworld er et uttrykk for at holdningene våre til roboter er i endring, sier amerikansk forsker.

Catalonia ønsker kanskje å løsrive seg fra Spania – men er det mulig, spør en leser.