Etnisitet

En million asylsøkere kan komme til Europa hvert år hvis oppvarmingen av kloden fortsetter i et forrykende tempo.

Folkemengden i Norge er beregnet til 5 297 000 innbyggere per 31. desember. Det gir en folketilvekst på 38 500, eller 0,7 prosent i 2017. 

Barnefamilier på asylmottak har hatt dårlig råd i mange år, men nå henger de enda lenger etter andre i Norge.

Flere mener det bør bli lettere for asylsøkere å få opphold, ifølge nye tall fra SSB. Andelen som mener innvandrere gjør en nyttig innsats øker også.

Folk med innvandrerbakgrunn blir oftere siktet for kriminalitet enn nordmenn flest. Overrepresentasjonen har gått betydelig ned, men flatet ut etter 2010.