Etnisitet

Utlendingar som skal lære seg norsk, får ikkje opplæring i dialekter. Det er problematisk for integreringa, meiner forskar.

Det er nå over 200 000 offisielle arbeidsinnvandrere i Norge. Men antallet nye arbeidsinnvandrere ble halvert i 2016 sammenlignet med toppåret 2011.