Etikk

TV-serien Westworld er et uttrykk for at holdningene våre til roboter er i endring, sier amerikansk forsker.

Når robotar kan etterlikne følelsar, blir det lettare for menneske og maskin å samarbeide. Men det kan også endre korleis vi kommuniserer med andre menneske.

Kan en robot programmeres slik at den ikke rammer sivile eller utøver tortur i krig?