Dysleksi

Mange barn med dysleksi sliter med synet. Forsker ber foreldre om å være oppmerksomme på ukorrigerte synsfeil.

I leseprøver på skolen ligger jentene foran guttene, i alle aldersgrupper, og i alle land. Men kan prøvene gi feil svar?

Søkesystemet BIBSYS skaper trøbbel for dyslektikere, mens søkemotorer som Google gjør det enklere.

Forskere som jobber med Dysleksistudien i Tromsø tror det er mulig å oppdage dysleksi og sette i gang hjelpetiltak så tidlig som i barnehagen. 

Barn som har foreldre med lesevansker eller dysleksi, har 45 prosent risiko for selv å utvikle lesevansker.